Ondernemend samenwerken

Voor maximaal plezier & optimaal rendement

Visie

De BM Groep adviseert en traint management (Business) en medewerkers (Mensen). Onze inzet: verhoging van uw rendement door versterking van de arbeidsrelaties in uw bedrijf. Sleutelwoorden: begrip, vertrouwen, motivatie en oog voor de mens achter de werknemer en de leidinggevende. 

Organisatie

Raymond Gruijs en Robin Fledderus zijn de drijvende krachten achter de BM Groep. Ons uitgangspunt: investeer in medewerkers die goed functioneren zodat ze goed blijven functioneren (of afscheid nemen).  We verzorgen adviestrajecten, coaching en trainingen op de maat van uw bedrijf en uw vraagstelling.

 

De arbeidsrelatie

De kern van een goede arbeidsrelatie? De medewerkers voeren werkzaamheden uit  die er voor hen toe doen en die van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie. In het schema ziet u de factoren en omstandigheden die invloed hebben op een optimale werkrelatie. Het zijn de ingrediënten voor de methode die bedrijven en medewerkers succesvol en gelukkig maakt.

De basis voor de medewerker is MijnMissie67 en daaraan gekoppelde leefregels. MijnMissie67 is een praktische methode om te komen tot duurzame inzetbaarheid van mensen. Het biedt leidinggevenden en medewerkers praktische handvatten om veranderingen te managen.

Samenwerking

Een arbeidsrelaties verzekert de werknemer van inkomen. De werkgever krijgt in ruil daarvoor tijd en talent. Het doel van de een, brengt de ander verder. Ofwel: de individuele missie valt samen met de bedrijfsmissie.Het arbeidscontract regelt de rechten en plichten van beiden. Maar wat als iets verandert, wat onvermijdelijk eens gebeurt? Als werknemer en werkgever samenwerkend ondernemen, is er altijd een goede oplossing. Dat stelt wel eisen aan het onderhoud van de arbeidsrelatie. Wat doe je voor dat onderhoud en hoe bespreek je dat uit elkaar toch beter is?Van instroom, naar doorstroom en uitstroom, de BM Groep beheerst de processen en biedt in alle fasen passende ondersteuning. Daarbij gelden drie opties: consultancy, begeleiding en training. 

 

 

Meer leren? 

Diensten

trainingen

Trainingen

Trainingen

We verzorgen specifieke trainingen voor zowel medewerkers al leidinggevenden. In trainingen voor managers / HR focussen we op beleidsmatige en bedrijfsmatige aspecten en op de kunst van het samenwerken. 

Voor medewerkers is er een basistraining ondernemend samenwerken, met aanvullende trainingen voor specifieke doelgroepen, zoals met mensen mentale of fysieke problemen e.d.  

Voor de oudere werknemer bieden we een speciaal programma aan. In de evaluaties leest u dat de cursisten deze trainingen vaak als te kort ervaren en aanbevelen als zijnde belangrijk voor iedereen. 

begeleiding

Begeleiding

Begeleiding

In specifieke gevallen is het zinvol een individueel programma aan te bieden. We doen dit met name wanneer het onderdeel is van de re-integratie of ter voorkoming van verzuim. Ook loopbaanvraagstukken vragen om individueel maatwerk. 

Extra informatie

coaching

Consultancy

Consultancy

We begeleiden bedrijven met de implementatie van ondernemend samenwerken en treden op als expert op het gebied van HR-vraagstukken, re-integratie dossiers en  conflicten. Onze gespecialiseerde veiligheidskundigen verzorgen het optimaliseren van arbeidsomstandigheden. Zij benaderen de werkplek niet alleen vanuit de wet- en regelgeving , maar laten die ondersteunend zijn aan het optimaal gebruik van beschikbare materialen en omstandigheden. 

Extra informatie

Missie67

Missie67

Missie67 is het in eigen beheer ontwikkelde succesnummer van de BM-Groep. De unieke opleidingsmethode  is gericht op het onderhouden en optimaliseren van de arbeidsrelatie.  

De implementatie van Missie67 kan naar keuze verzorgd worden door BM, maar kan ook in eigen beheer gebeuren. In overleg bieden we organisaties de mogelijkheid om intern professionals op te leiden en een licentie te nemen voor toepassing van het lesmateriaal.

Missie67.nl

Contact

Maak aan ons kenbaar via onderstaand contactformulier dat u meer zou willen weten over de mogelijkheden om concrete verbeteringen te realiseren door aan de arbeidsrelatie te werken.